1. TARAFLAR

1.1

İşbu sözleşme aşağıda belirtilen Taraflar arasında akdedilmiştir.

SATICI:

MAKİ SANDALS TASARIM GİYİM LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0611147291500001

Adres: ŞAHKULU MAH. SERDAR-I EKREM CAD. NO: 15/A, BEYOĞLU / İSTANBUL

Telefon: +90 212 403 5447

E-Posta Adresi: info@makisandals.com

ALICI:

İsim: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

Soyisim: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

SATICI ve ALICI, işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.makisandals.com.tr internet sitesi (bundan sonra “internet sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2.2

Taraflar, işbu Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1

Sözleşme’ye konu Ürün’ün; adı, markası, modeli, rengi, bedeni ve adedi aşağıda belirtildiği şekildedir.
ÜRÜN ADI
MARKA
MODEL
RENK
BEDEN
ADET

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

4. ÜRÜNLERİN TESLİMATI

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslimat Adresi: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

Teslim Edilecek Kişi: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

Fatura Adresi: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

ÜRÜNLERİN TESLİM ŞEKLİ

4.1

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, ALICI’nın SATICI’ya Sözleşme’ye konu Ürün bedelini ödemesi ve SATICI’nın Sözleşme’ye konu Ürün/Ürünleri ALICI’ya teslim etmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, ALICI’nın yukarıda belirtilen teslimat adresinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir.

  4.2

  ALICI, ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması sebebiyle oluşan giderler ALICI’ya aittir.

  4.3

  SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’ya taahhüt ettiği süre içerisinde Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte ALICI’ya teslimatını sağlar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

  4.4

  Sözleşme konusu Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

   TESLİMAT MASRAFLARI

   4.5

   Ürün’ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

   4.6

   Garanti belgesi ile satılan Ürünler ile teslim esnasında arızalı veya bozuk olduğu tespit edilen Ürünler, (ayıplı) garanti şartları içinde, gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

   5. ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

   ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BEDELİ

   Teslimat Masrafları Hariç Toplam Ürün Bedeli: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

   Teslimat Masrafları: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

   Teslimat Masrafları Dahil Toplam Bedeli: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

   Ödeme Şekli ve Planı: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

   Alınan Vade Farkı: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

   Vade Farkı Hesabında Kullanılan Faiz Oranı: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

   5.1

   Ürün’ün peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve Ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
    ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI

    5.2

    ALICI, SATICI tarafından kendisine sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçmek suretiyle Ürün bedelini öder. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

    5.3

    ALICI, kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.

    5.4

    Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılabilmesi nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    5.5

    Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka’nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir. Bu durumda ALICI, SATICI’dan iade tutarının bir başka şekilde ödenmesi talebinde bulunamayacaktır.

    6. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

    6.1

    ALICI, SATICI’nın internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat masraflarına ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

    6.2

    ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

    6.3

    Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermeyi kabul eder. Bu takdirde teslimat masrafları ALICI'ya ait olacaktır.

    7. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

    7.1

    SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’nın belirttiği adrese teslimini sağlayacaktır.

    7.2

    SATICI, ALICI’ya bildireceği haklı gerekçelerle, üstlendiği edimin ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta bir başka ürünü tedarik edebilir. SATICI, Ürün’ün tesliminin veya ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç gün) içinde ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

    7.3

    SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde işbu sözleşmenin 8. maddesi kapsamında ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

    8. CAYMA HAKKI

    CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

    8.1

    ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

    8.2

    Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler, SATICI’nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen iletişim kanalları ile SATICI’ya gönderilecektir.

    8.3

    Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Geri gönderilecek Ürün’ün, kutusu, ambalajı, (varsa) standart aksesuarları ve Ürün ile birlikte hediye olarak gönderilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak gönderilmesi gerekir. Ürün’ün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

    8.4

    Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedeli, ALICI’nın yaptığı ödeme şeklinde iade edilir.

    8.5

    ALICI iade edeceği Ürün’ü, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği müddetçe iade teslimat masrafları SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürün’ü SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade teslimat masrafları ve Ürün’ün teslimat sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

     CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

     8.6

     Aşağıda belirtilen Ürünlere ilişkin sözleşmelerde, Ürün/Ürünler kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır:

      • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
      • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
      • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
      • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
      • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
      • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
      • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
      • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
      • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
      • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

      9. TEMERRÜD HALİ VE SONUÇLARI

      9.1

      Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun Borçlunun Temerrüdüne ilişkin hükümleri uygulama bulacaktır. Temerrüt halinde, Taraflardan birinin edimini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer Taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen Taraf’a 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre sonunda edimin yerine getirilmemesi durumunda, edimini yerine getirmeyen Taraf mütemerrit olarak addolunacak ve diğer Taraf edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya Sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

      9.2

      ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

      10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

      10.1

      Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası sebebiyle ALICI hakkında edinilecek kişisel veriler, SATICI’nın internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzua uygun olarak işlenmektedir. 

      11. MÜCBİR SEBEPLER

      11.1

      Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile üstlendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb. haller) olarak kabul edilecektir.

      11.2

      Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında Tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

       12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

       12.1

       İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üzerindeki uyuşmazlıklar için ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

       13. MUHTELİF HÜKÜMLER

       13.1

       ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

       13.2

       ALICI, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

        

        ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

        MÜŞTERİ HİZMETLERİ

        E-Posta: info@makisandals.com

        Telefon: +90 212 403 5447

        13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, .. / .. / .... tarihinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.