SATICI BİLGİLERİ

MAKİ SANDALS TASARIM GİYİM LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No: 0611147291500001
Adres: ŞAHKULU MAH. SERDAR-I EKREM CAD. NO: 15/A BEYOĞLU, İSTANBUL
Telefon: +90 212 403 5447
E-Posta Adresi: info@makisandals.com

KONU

 • İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketicilerin bilgilendirilmesidir.
 • ALICI bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER

 • Satış’a konu Ürün’ün; türü, modeli, rengi, bedeni ve adedi Ödeme sayfasında belirtildiği şekildedir.

ÜRÜNLERİN TESLİMATI

Teslimat Bilgileri
Teslimat Adresi: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Teslim Edilecek Kişi: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Fatura Adresi: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
 • Satışa konu Ürün, ALICI’nın yukarıda belirtilen teslimat adresinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir.
 • Ürün’ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Ürün/Ürünlerin Bedeli

Teslimat Masrafları Hariç Toplam Ürün Bedeli: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Teslimat Masrafları: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Teslimat Masrafları Dahil Toplam Bedeli: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Ödeme Şekli ve Planı: [Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat]
Alınan Vade Farkı: Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Vade Farkı Hesabında Kullanılan Faiz Oranı: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

 • Ürün’ün peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve Ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
 • ALICI, SATICI tarafından kendisine sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçmek suretiyle Ürün bedelini öder.

CAYMA HAKKI

 • ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler, SATICI’nın işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen veya sitee yer verilen diğer iletişim kanalları ile SATICI’ya gönderilecektir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Geri gönderilecek Ürün’ün, kutusu, ambalajı, (varsa) standart aksesuarları ve Ürün ile birlikte hediye olarak gönderilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak gönderilmesi gerekir. Ürün’ün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
 • Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedeli, ALICI’nın yaptığı ödeme şeklinde iade edilir.
 • ALICI iade edeceği Ürün’ü, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği müddetçe iade teslimat masrafları SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürün’ü SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade teslimat masrafları ve Ürün’ün teslimat sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.
 • Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Alıcı aşağıdaki mal veya hizmetlerin temin edilmesinin söz konusu olduğu hallerde cayma hakkını kullanmayacaktır. 
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya Sağlayıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
 • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallar
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üzerindeki uyuşmazlıklar için ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından veya sitede belirtilen diğer kanallardan ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

Müşteri Hizmetleri

E-posta : info@makisandals.com
Telefon : +90 212 403 5447